Aktuality

Zaměřujeme se na cílené deratizační služby a monitoring hlodavců. Zajišťujeme hubení myší, potkanů, krys i ostatních hlodavců, kteří přenáší závažná onemocnění a způsobují škody na majetku. Provádíme celoplošné jednorázové i pravidelné deratizace.