Zajišťujeme ochranu před hlodavci a jejich likvidaci v:

  • potravinářských a zemědělských provozech
  • zdravotnických zařízeních
  • společnostech pro výrobu léčiv
  • gastronomických, hotelových a ostatních ubytovacích zařízeních
  • výrobních průmyslových závodech
  • školách, státních institucích a dalších objektech komunální sféry
Provádíme také celoplošnou deratizaci městských částí, měst a obcí.

Součástí technologického postupu firmy Desar s.r.o. - deratizace Praha je pravidelná kontrola deratizačních zásahů, která zaručuje včasnou likvidaci uhynulých zvířat a efektivitu deratizace.

Pracujeme s moderními rodenticidními přípravky poslední generace. Tyto nejnovější rodenticidy, tedy pesticidy k hubení hlodavců, se vyznačují vysokou účinností na cílové organismy a nízkou toxicitou pro ostatní organismy. I tyto prostředky jsou schválené pro deratizaci v ČR.

Navštivte také naše stránky o dezinsekci www.praha-dezinsekce.cz.
 
 
 

Nebezpečí v našich domácností